Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim

Müdür: Prof. Dr. Nurettin ŞAHİNER

Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Coşkun SILAN

Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Hüseyin ERDUĞAN