Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uyulama Merkezi (NANOAUM) 19.06.2009 tarihinde kurulmuştur. NANOAUM Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Kimya, Fizik ve Biyoloji Bölümlerinden, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliğinden ve Tıp Fakültesinden değerli araştırmacıların çalışmalar yürüttüğü multidisipliner bir araştırma merkezidir.

NANOAUM'da öncelikli olarak lisansüstü tez çalışmaları çerçevesinde yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırmacılar yetiştirilmektedir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen araştırma projeleri gerçekleştirilmekte ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca yurt içinden ve yurt dışından doktora sonrası araştırma yapmak isteyen değerli araştırmacılara da bilimsel ve teknolojik birçok konuda çalışmalar yapma ve projelerde görev alma imkanları sunulmaktadır.